Elaborarea planului de managment pentru ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și ariile protejate conexe

 • Terra Nobillis

  ASOCIAȚIA TERRA NOBILLIS a fost creată de specialiști în domeniul mediului și are ca scop protejarea, conservarea și promovarea valorilor ce constituie patrimoniul natural și cultural al României.
  Unde ne găsiți
  ASOCIAȚIA TERRA NOBILLIS
  Adresa: str. Hector, nr. 32, Arad
  web: www.terranobillis.ro
  e-mail: terra.nobillis@yahoo.com
  Tel: 0757 850 131

 • Ce este o arie naturala protejata?

  O arie naturală protejată este o zonă terestra, acvatică și/sau subterană, cu perimetru legal stabilit și având un regim special de ocrotire și protejare, în care există specii de plante și animale sălbatice, elemente și formațiuni bio

 • Reteaua Natura 2000

  Rețeaua ecologică Natura 2000 este o rețea europeană de zone natural protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar. A fost construită nu doar pentru protejarea naturii,


 • COMPLEXUL DE ARII PROTEJATE CERMEI

  ASOCIAȚIA TERRA NOBILLIS – are calitatea de custode al Complexului AP Cermei prin Convenția de Custodie nr. 270/20.04.2011.
  Ce este complexul AP Cermei? Complexul de Arii Protejate Cermei este format din următoarele Situri Natura 2000 și arii protejate:
  ROSPA0014 Câmpia Cermeiului, instituit conform HG 1284/2007 şi modificat conform HG 971/2011. ROSCI0218 Dealul Mocrea - Rovina - Ineu, instituit conform OM 776 / 2007 şi modificat conform OM 2387/2011;
  ROSCI0350 Lunca Teuzului, (suprafaţa care se suprapune peste ROSPA0014 Câmpia Cermeiului), instituit conform OM 2387/2011;
 • Prezentare videoPlanul de management poate fi descărcat aici


Complexul AP Cermei

AriiProt-Cermei-Iulian-legenda
Complexul de Arii Protejate Cermei are o suprafață de 26.038,92 ha și este una dintre cele mai importante zone pentru păsări acvatice și de silvostepă din Câmpia de Vest, fiind creată pentru a conserva:

39 de specii de păsări de importanță comunitară
29 de specii de păsări migratoare
1 specie de mamifer
4 specii de herpetofaună
6 specii de ihtiofaună
8 specii de nevertebrate
1 specie de plantă
6 habitate

În interiroul Complexului AP Cermei suprafața terenurilor agricole este de aproximativ 85%, aceste terenuri fiind în proprietate privată, dar și în proprietate de stat ( în special pășunile ). Suprafețele forestiere sunt în proprietatea și administrația statului, prin Direcția Silvică Arad, precum și în proprietate privată.


Proiectului „Elaborarea planului de management pentru ROSPA0014 Câmpia Cermeiului şi ariile protejate conexe”

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Cod SMIS – CSNR 47495.

Conținutul acestui material nu reprezintă înmodobligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României